/
/
ระดับน้ำตาลในเลือด ดูอย่างไร

ระดับน้ำตาลในเลือด ดูอย่างไร

วิธีการตรวจคัดกรองเบาหวานอย่างง่ายที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง คือ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร(fasting plasma glucose; FPG) ด้วยการงดอาหาร ก่อนเจาะเลือด 8 ชม. โดยใช้เครื่องตรวจเลือดจากปลายนิ้ว(Blood Glucose Meter : BGM) ในกรณีที่ตรวจวัดได้ 100-125 มก./ดล. ให้จัดว่าเป็นผู้ที่มีระดับน้ำตาลผิดปกติ แต่ยังไม่เป็นโรคเบาหวาน หากไม่สะดวกที่จะอดอาหาร สามารถเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วขณะที่ไม่ได้อดอาหารได้ ถ้าตรวจวัดได้ค่ามากกว่า 100 มก./ดล. ควรได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารด้วย เนื่องจาก บุคคลปกติจะมีค่าน้อยกว่า 100 มก./ดล. ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง 100-125 มก./ดล. จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

ถ้าระดับน้ำตาลในเลือด (FPG) สูงกว่า126 มก./ดล. ให้ทำซ้ำอีกครั้ง หากยังสูงกว่า126 มก./ดล. ถือว่าเป็นโรคเบาหวาน

ที่มา: สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

Share with
Tags:

Related Post