/
/
อาการเบื้องต้นแบบไหน ควรตรวจเบาหวาน?

อาการเบื้องต้นแบบไหน ควรตรวจเบาหวาน?

หลายคนรู้สึกว่าตนเองเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน แต่ก็อาจสงสัยว่าคิดไปเองหรือไม่ แล้วควรไปตรวจเมื่อไหร่ดี เราขอแนะนำให้สังเกตอาการเหล่านี้ หากพบอาการข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกัน ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินอาการและตรวจหาโรคเบาหวาน หากตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวาน จะได้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที
1. ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในตอนกลางคืน

2. กระหายน้ำ หิวน้ำบ่อย

3. กินจุขึ้น หรือหิวบ่อยๆ

4. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง

5. เป็นแผลง่ายหายยาก

6. ชาปลายมือปลายเท้า

7. สายตาพร่ามัวมองไม่ชัดเจน

8. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Share with
Tags:

Related Post